All posts by mrivwp

Oruçlu olan kişinin korona testi (PCR) yaptırmasının hükmü

Alemlerin rabbi olan Allâh’a hamd olsun

Salat ve selam Peygamber efendimize ve diğer Peygamberlere olsun.

Bize şu soru soruldu:

Soru: Oruçluyken korona testi (PCR) yapmanın hükmü nedir?

Cevap: İsteyerek, oruçlu olduğunu hatırlayarak, hükmünü bilerek doğal bir vücut açıklığından başa veya karna hacimli bir şey ulaşırsa, Şafilere göre orucun bozulmasına sebep olur. Bu, test öğesi burun içinden burun kemiğinin arkasına (hayşumeyi geçerse) veya kafadaki boşluklardan birine sokulursa orucun geçersiz olacağı anlamına gelir. Aynı şekilde, test öğesi ağız yoluyla verilirse ve “Hâ (ح)” harfinin çıkış (mahec) noktasını aşarsa kişinin orucu bozulur. Test maddesi belirtilen yerlere ulaşmazsa oruç bozulmaz.

Mâlikiler ise şöyle der: Burundan hacimli birşeyin girdirilmesi, velev ki burun kemiğinin ötesine veya kafadaki boşluklardan birine ulaşsa bile orucun geçerliliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Sokulan cisim (başa ulaşsa bile), ancak boğaza ulaşmaması gerekir. Çünkü bu durumda sokulan cisim karın içine girmese bile orucu bozar. Öyleyse Mâlikiler’e göre, burundan yapılan olağan test yönteminin orucu bozmadığı anlaşılmaktadır. Ağza gelince eğer test maddesi ağızdan sokulur ve “Hâ(ح)” harfinin çıkış noktasına ulaşırsa, o nokta aşılmasa bile, oruç geçersiz olur.

Yüce Allâh, her şeyi bilendir.

Ramadanı karşılama

Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun salat ve selam Peygamber efendimize, onun pak olan ehline ve sahabelerine olsun. Bu ay ihsan, hayır ve taat ayıdır. Bu ay züht edip nefsin güzel ve lezzetli olan şeyleri terk etmesi ayıdır.

Bu mübarek ayı karşılıyoruz ve ahireti dünyaya tercih ediyoruz. Nasıl ahireti isteyenlerden olmayalım Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz ﷺ şöyle buyurdu:

«مَنْ صَامَ رمضانَ إيمانًا وَاحتسابًا غُفرَ لهُ مَا تقدَّمَ مِن ذَنبِه»

Manası: “Kim, inanarak ve mükafatını Allâh’tan dileyerek Ramadân orucunu tutarsa, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır.

Kim Allâh’a iman edip oruç tutarsa ve kendisine farz olduğuna inanırsa ve sevabını, ecrini dilerse, orucun farziyetini inkar etmez ve sevabını, ecrini alacağından şüphe etmezse Allâh’u Teâla onun geçmiş küçük günahlarını affeder.

İmam Müslim’in Ebu Hureyre’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur:

الصَّلواتُ الخَمْسُ والجُمعةُ إلى الجمعةِ ورمضانُ إلى رمضانَ مُكَفِّراتٌ ما بَيْنَهُنَّ إذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَـائر.

Manası: Beş vakit namaz, cuma namazı gelecek cuma namazına kadar ve Ramadân gelecek Ramadân‘a kadar küçük günahların affolunmasına sebep olur.

Continue reading Ramadanı karşılama

MÜBAREK RAMADÂN AYININ BAŞLANGICI NASIL TESBİT EDİLİR

Dört mezhep alimleri Ramadân ayının başlangıcının Şaban ayının 29’uncu gününün güneşi battıktan sonra hilali gözlemlemekle tespit edildiğini, kaide olarak vermişlerdir. Şayet o akşam hilal görülürse gelecek gün Ramadân ayının birinci günü demektir.

Lakin hilal o akşam görülmezse gelecek gün Şaban ayının 30’uncu günü olur ve onun ardından gelen gün Ramadân ayının birinci günü olur.

Dört mezhep alimleri, bu kaideyi verdiklerinde, hesapçıların ve astronomların sözlerine iltifat edilmeyeceğini ve onların oruç ayının başlangıcı ve sonuyla alakalı söylediklerine itibar edilmeyeceğini zikretmişlerdir.

Hafız En-Nevevî, „El-Mecmû‘“ isimli kitabında şöyle buyurmuştur: Hesaplara göre ayların başlangıçlarını iddia edenlerin sözleri reddedilir. Çünkü Rasûlullâh şöyle buyurmuştur:

Continue reading MÜBAREK RAMADÂN AYININ BAŞLANGICI NASIL TESBİT EDİLİR