Category Archives: İslamî Kavramlar

Murakabe

İmam Tirmizî’nin rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz (sallallâhu âleyhi ve sellem) mealen şöyle buyuruyor:

“إنّ خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله”.

Manası: “Allâh’ın en hayırlı kulları namazı kılmak için güneşi, ayı ve gölgeleri gözleyenlerdir.”

Bu Hadis’e dayanarak gücü yeten kimsenin namazın giriş ve çıkış vakitlerini öğrendikten sonra gözle gözlemesi gerekir.

İmam Muslim, İmam Ebu Davut ve başkalarının rivayet ettikleri Hadis-i Cibrîl’e göre, Cibrîl Miraç gecesinin ertesi gününde, güneşin göğün ortasından batıya doğru kayarken ve zeval gölgesi (Zeval gölgesi; güneş göğün ortasında iken bir şeyin oluşturduğu gölgedir.) uzamaya başlayınca Allâh’ın Resulü ile öğle namazını kıldı.
Continue reading Murakabe

Eşârîler ve Mâturîdîler

Allâh’a hamd olsun. O’na şükreder, O’ndan af diler ve O’na tövbe ederiz. Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz Muhammed’e ve göndermiş olduğu bütün rasullere olsun.

Mü’min kardeşlerim, hicri üçüncü yüzyılda sapık fırkalar fazlalaştı. Allâhu Teâlâ bu asrın sonuna doğru biri Arap ve biri Arap olmayan iki imam gönderdi. Arap olan, Ebu’l-Hasen el-Eşarî’dir. Arap olmayan ise, Ebû Mansur el-Mâturîdî’dir. Bu iki imam ve kendilerinden sonra gelen öğrencileri, deliller ve burhanlarla sapık fırkalara karşı çıkmışlardır.

Continue reading Eşârîler ve Mâturîdîler