HAKKIMIZDA

İslâmî Hayır Projeleri Cemiyeti

Allâh’a hamd olsun. O, başlangıçsız ve sonsuz; herşeye kâdir, bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve her şeyin yaratıcısıdır. Allâh’ın salât ve selâmı Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve onlara doğruca tabi olanlara olsun.
1995 yılında İslâmî Hayır Projeleri Cemiyeti farklı milletlerden biraraya gelen insanlar tarafından kuruldu. 1996 yılında da Berlin/Charlottenburg’da resmi olarak kayıtlara geçti.
Yıllarca süren çaba ve uğraştan sonra güvenilir bir şekilde çalışmasıyla ve İslâm dinini öğretmede doğru bir şekilde öğretme metodları ile senelerce güvenilir işlerle çaba göstererek, İslâm dininin öğretilmesinde doğru eğitim yöntemlerinin kullanılarak ve topluma için faydalı kıstaslar esas alınarak cemaatimiz büyümüştür.
Cemiyetin takip ettiği mutedil yol Arap, Türk, Alman ve başka milletlerden insanların cemiyete güvenmelerine ve katılmalarına vesile olmuştur.
Cemyetin güvenilir ve iyi amaçlı çalışmalarıyla dini konularda bilgi almak isteyenlerin sayıları daha da çoğaldı.
Cemiyeti ziyaret eden her ferd ile İslâm adı altında İslâmla bağdaşmayan yıkıcı fikirleri taşıyan aşırı ve terörist grupların güçü zayıflamaktadır.
Cemiyet öğüt verici çalışmaları ile gençleri sokaklardan kurtarmayı, onlar için bayram kutlamaları gibi kültürel faaliyetler sunmayı, ve böylece onları suç işlemek ve uyuşturucu kullanmaktan alıkoymayı amaçlamaktadır.

Faaliyetler ve Hedefler

Ömer bin Hattab camiini içine alan Büyük İslâm Merkezi inşa edilmesi
Peine şehrinde Hidayet Camii’nin açılışı
Sahih kaynaklara dayalı olarak İslâmî İlmin yayılması
Eğitim amaçlı sohbet ve toplantıların düzenlenmesi
Çocuklara dersler
Kur’ân-ı Kerîm ve şer’i metinlerin ezberlenmesi
Ramadân ayında iftar yemeği düzenlemesi
İslâmi olayları anma ve kutlama (Peygamber Efendimiz Muhammed’in doğumunu kutlamak, Hicret, İsra ve Miraç … )
Hac ve umre organizasyonu
Farklı dillerde dini ve eğitici kitap ve broşürlerin yayımlanması
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve methiye kayıtlarının yayımlanması

Sosyal Hizmetler

Meşari Methiye Grubu Düğün Programı
İslâmî Nikâh
Gençlere yönelik eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetleri
Sosyal danışmanlık
Cenaze ve Defin Hizmetleri
Cenazeyi yıkamak, defnetmek ve cenaze namazı kılmak.
Cenazeyi Almanya’da Defnetmek veya Türkiye’ye ve başka İslâmî Ülkelere Nakletmek

Cemiyetin Gelir Kaynağı

İslâmî Hayır Projeleri Cemiyeti hiçbir devletin hizmetinde değildir. Cemiyet mali giderlerini sadece sadakalarla karşılamaktadır. Böylelikle de dışarıdan yönlendirilmekten ve kötü bir amaç için kullanılmaktan korunmuştur.
Info. Tel. 030 612 69 61 Fax: 030 611 53 71
info@ivwp.de