KADİR GECESİ

Ḥamd Allâh’adır. O’na ḥamdeder, O’ndan yardım ve bizleri hidayette sabit kılmasını dileriz. O’na şükreder, O’ndan af diler ve O’na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allâh’a sığınırız. Allâh’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz ve Allâh’ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allâh’tan başka İlâh yoktur. O; tektir, ortağı yoktur. O’nun zıddı ve dengi yoktur. O’nun benzeri yoktur. O’nun mekânı yoktur. O’ndan başka Yaratıcı yoktur. Yine şehadet ederim ki efendimiz, sevgilimiz, yücemiz, rehberimiz ve gözümüzün nuru Muḥammed ﷺ O’nun Rasûlü ve en sevgili kuludur. O ﷺ, risaleti tebliğ etmiş, emaneti yerine getirmiş ve ümmete nasihatta bulunmuştur. Allâh, onu diğer peygamberleri mükâfatlandırdığı şeylerden daha fazlası ile mükâfatlandırsın. Allâh’ın salât ve selâmı efendimiz Muḥammed’e ve diğer peygamberlere olsun.

Ey Allâh’ın kulları, sizlere ve kendime her şeye kadîr olan yüce Allâh’a karşı takvalı olmayı tavsiye ederim. Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿إِنَّا أَنزَلنَٰهُ فِي لَيلَةِ ٱلقَدرِ ١ وَمَا أَدرَىٰكَ مَا لَيلَةُ ٱلقَدرِ ٢ لَيلَةُ ٱلقَدرِ خَير مِّن أَلفِ شَهر ٣ تَنَزَّلُ ٱلمَلَٰئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمر ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطلَعِ ٱلفَجرِ ٥﴾

Manası: Şüphesiz, Kur’ân Kadir gecesinde birinci semaya indirilmiştir. (1) Bilir misin nedir Kadir gecesi!?. (2) Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (3) Cebrâîl (aleyhisselâm) ile birlikte çok sayıda melek o gecede Allâh’ın izni (yani emri) ile gelecek sene için Allâh’ın ezelde takdir ettiği şeyler ile inerler. (4) O gece, fecrin doğuşuna kadar selâmettir. (5) (El-Kadr suresi)

Peygamber efendimiz Muḥammedﷺ şöyle buyurmuştur:

أُنزِلَتِ التوراةُ لِستٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وأُنْزِلَ الإنجيلُ لثلاثَ عشْرةَ خلَتْ من رمضانَ وأُنزلَ الزبورُ لثمانِ عشْرةَ خَلَتْ من رمضانَ وأُنزلَ القرءانُ لأربعٍ وعشرينَ خلَت من رمضانَ اﻫ

Manası: Tevrât Ramadân’ın altıncı gecesinde indirildi. İncîl Ramadân’ın onüçüncü gecesinde indirildi. Zebûr Ramadân’ın onsekizinci gecesinde idirildi ve Kur’ân Ramadân’ın yirmidördüncü gecesinde indirildi. (El-Câmiu’s Sağir)

Ne yücedir Ramadân ayı!.. Ne yücedir Ramadân ayının geceleri!.. Bugünkü kelamımız, en yüce gece olan Kadir gecesi hakkında olacaktır.

El-Kadr suresinin birinci ayeti, Kur’ân-ı Kerîm’in, Ramadân ayının Kadir gecesinde (o zamandaki senenin 24. gecesi) Levh-i mahfûzdan, dünya semasında bir ev olan Beytu’l İzze denilen makâma bir defada indirildiği bildirilmektedir.

Sonra Cebrâîl (aleyhisselâm), Kur’ân-ı Kerîm’i Allâh’ın kendisine emrettiği üzere sebeplere ve hadiselere göre bölüm bölüm takriben yirmi senede peygamber efendimiz Muḥammed’e ﷺ indirmiştir.

El-Kadr suresinin ikinci ayetinde mealen geçen “Bilir misin nedir Kadir gecesi!?.”, bu gecenin yüceliğine işaret etmektedir.

Kadir gecesi, Ramadân ayı gecelerinden herhangi birine denk gelebilir. Ancak çoğunlukla bu gece mübarek Ramadân ayının son on gecesinde görülür.

Rasûlullâhﷺ şöyle buyurmuştur:

التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ اﻫ

Manası: Onu son on gecede bekleyin. (İmam Muslim)

Mübarek Kadir gecesinin hangi gecede olduğunun bizlere bildirilmemesinin hikmeti de, kulun Kadir gecesine denk gelme umudu ile Ramadân ayının her gecesinde bol bol hayırlı amel yapmasıdır.

El-Kadr suresinin “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” mealindeki üçüncü ayeti, Kadir gecesinde yapılan ibadetin, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin aydaki yapılan ibadetten daha hayırlı olduğu manasına gelmektedir. Bin ay; 83 yıl 4 aydır.

El-Kadr suresinin dördüncü ayeti, Kadir gecesinde Cebrâîl (aleyhisselâm) ile birlikte çok sayıda meleğin yeryüzüne indiğini bildirmektedir. Bu gecede meleklere, o senede Allâh-u Teâlâ’nın kulları için takdir ettiği rızıkları ve hangi kulları için ölümü takdir ettiği bildirilir. Kadir gecesinde meleklere, gelecek sene Kadir gecesine kadar bu alemde meydana gelecek olaylar bildirilir. Rasûlullâhﷺ şöyle buyurmuştur:

إذا كانت ليلةُ القدرِ نزَلَ جبريلُ في كبكبةٍ منَ الملائكةِ يُصلُّونَ ويُسلِّمونَ على كلِّ عبدٍ قائمٍ أو قاعدٍ يذكُرُ اللهَ عزّ وجلَ فيَنْزلونَ مِنْ لَدُنْ غروبِ الشَّمْسِ إلى طُلوع الفجرِ اﻫ

Bu hadis-i şerif, Kadir gecesinde Cebrâîl’in (aleyhisselâm) meleklerden bir cemaat ile güneş battıktan sonra indiğini ve fecir çıkana kadar namaz kılan veya oturarak Allâh’ı zikreden her kula dua ve selam ettiklerini bildirmektedir. (Beyhaki “Şuabu’l İman”da)

Mü’min kardeşlerim; melekler nurani cisimlerdir. Yemezler, içmezler, uyumazlar ve evlenmezler. Onlar, Allâh’ın emirlerini eksiksiz yerine getirirler ve Allâh’a isyan etmezler.

El-Kadr suresinin beşinci ayeti, Kadir gecesinin fecrin doğuşuna kadar hayır ve bereketli olduğunu bildirmektedir. Kadir gecesi, veli kullar ve farzları eda edip haramlardan sakınan diğer mü’minler için selamet ve berekettir. Şeytan bu gecede zarar veremez. Bu selamet, fecrin doğuşuna kadar devam eder. Peygamber efendimiz Muḥammed ﷺ şöyle buyurmuştur:

مَنْ قَامَ ليلةَ القَدرِ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اﻫ

Manası: “İnanarak ve sevabını Allâhu Teâlâ‘dan umarak Kadir gecesini namaz kılarak geçirenin günahları affedilir.” (Buhari ve Muslim)

Güneş ışığı, ay ışığı ve elektrik ışığına benzemeyen bir nuru veya ağaçların Allâh’a secde ettiklerini ya da o mübarek ve yüce gecenin sabahında güneşin doğmasının diğer günlerdekinden farklı olduğunu görmek Kadir gecesini görmenin alemetlerindendir. Meleklerin sesini duymak veya melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlarıyla asıl şekillerinde görmek de Kadir gecesini görmenin alametlerindendir. Melekler insan şeklini aldıklarında, erkeklik aleti olmaksızın erkek suretinde olurlar; kadın şekline girmezler.

Bu alemetlerden birisini uyanıkken gören, Kadir gecesini görmüş olur. Rüyada gören kimse için ise bunda onun için hayır vardır. Lakin bu alametlerden birisini uyanıkken görmek rüyada görmekten daha güçlüdür.

Uyanıkken veya rüyada Kadir gecesini görmeyen kişi ise bu gecede gayret edip namaz kılar hayırlı amellerde bulunursa bu gecenin yüce bereketine nail olur. Ayşe validemiz (radiyallâhu anhâ) Kadir gecesini gördüğünde hangi duayı söyleyeceği hakkında Allâh Rasûlü’ne ﷺ sorduğunda, Allâh Rasûlü ﷺ şöyle demiştir:

قولِي اللهمَّ إنكَ عَفُوٌّ تُحبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عنِّي اﻫ

Manası: De ki: ”Ey Allâh’ım, muhakkak ki sen affedicisin ve affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn-i Maceh ve başkaları)

Mü’min kardeşlerim; Ramadân ayının geri kalan mübarek günlerinde namaz, zikir ve Kur’ân-ı Kerîm tilaveti gibi hayırlı amellerde bulunun! Ayrıca sizlere hatırlatırım ki, kimin kaza etmesi gereken namazları varsa kazalarla meşgul olsun, çünkü bunlar daha önceliklidir.

Sizler ve kendim için Allâh’a istiğfar ederim.

İkinci Hutbe

Ḥamd Allâh’adır. O’na ḥamdeder, O’ndan yardım ve bizleri hidayette sabit kılmasını dileriz. O’na şükreder, O’ndan af diler ve O’na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allâh’a sığınırız. Allâh’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz ve Allâh’ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Allâh’ın salât ve selâmı efendimiz Muḥammed’e ﷺ ve diğer peygamberlere olsun. Allâh mü’minlerin vâlidelerinden, Âl’den ve raşit halifeler Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, rehber imamları Ebu Hanife, Malik, Eş-Şafii ve Ahmed ve evliyalardan ve salihlerden razı olsun.

Ey Allâh’ın kulları, sizlere ve kendime her şeye kâdir olan yüce Allâh’a karşı takvalı olmayı tavsiye ederim.

Ey oruç tutan Müslüman kardeşlerim; sizlere bayram namazının bu camide, hilalin görülmesine göre ya Salı günü veya Çarşamba günü saat 9.00’da kılınacağını bildirmek isterim. Allâh, sizlere ve bizlere bayramı güven içinde tekrar idrak etmeyi nasip eylesin.

Sizlere ayrıca fitre zekatını hatırlatmak isterim. 5 € ödemeniz yeterlidir. Bu miktarın içerdiği fazlalık ise sadakadır. Veyahut o ülkede en çok kullanılan temel gıda maddesinden bir sa’ verir.

Din kardeşlerim; Ramadân ayından ancak az günler kalmıştır. Bu yüce ve mübarek aya veda ediyoruz. Ve belki de gözlerimiz dolar. Belki de Âbidlerin gözlerinden, namaz kılanların, Allâh’ı zikredenlerin ve Allâh sevgisi ile dolu olan züht sahibi insanların gözlerinden seller gibi yaş akar. Gelin, namazın, hayırlı amelin ve Kur’ân okumanın ayı olan bu aya güzel cemiyetin, İslamî Hayır Projeleri Cemiyetinin ilim ile nurlandırdığı her camide veda edelim, Kadir gecesine denk gelmek için.

Müslüman kardeşlerim! Şunu da bilin ki, Allâh sizlere büyük bir husus olan O’nun peygamberine ﷺ salât ve selâm getirmeyi emretmiştir.

Allâh’ım! Efendimiz İbrâhîm’in ve İbrâhîm’in Âl’inin mertebelerini yücelttiğin gibi peygamber efendimiz Muḥammed’in ve Muḥammed’in Âl’inin mertebelerini yücelt. Şüphesiz Sen kâmil Kudret ve Rahmet ile vasıflanansın ve övülmeye layıksın.

Allâh’ım! Efendimiz İbrâhîm’e ve İbrâhîm’in Âl’ine bereket verdiğin gibi peygamber efendimiz Muḥammed’e ve Muḥammed’in Âl’ine bereket ver. Şüphesiz Sen kâmil Kudret ve Rahmet ile vasıflanansın ve övülmeye layıksın.

Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُم إِنَّ زَلزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيم ١ يَومَ تَرَونَهَا تَذهَلُ كُلُّ مُرضِعَةٍ عَمَّا أَرضَعَت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيد ٢﴾

Manası: Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun! Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu gördüğünüz gün, eğer emzikli bir kadın olsaydı emzirdiği çocuğu unuturdu ve eğer gebe bir kadın olsaydı çocuğunu düşürürdü. İnsanları adeta sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allâh’ın azabı çok şiddetlidir! (El-Ḥacc suresi, 1. ve 2. ayetler)

Dua:

Allâh’ım Senden dilekte bulunuyoruz dualarımızı kabul eyle. Allâh’ım günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla. Allâh’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allâh’ım kusurlarımızı, ayıplarımızı setreyle. Âmîn.

Kâmet getir!