ORUÇ TUTMANIN HARAM OLDUĞU GÜNLER

Ramadân bayramı: Şevval ayının ilk günü

Kurban bayramı: Zülhicce ayının onuncu günü

Teşrik günleri: Kurban bayramından sonraki üç gün

Şek günü: Şaban ayının, fasık veya çocuk gibi şahitliği geçerli olmayan kimselerin hilâli gördüklerini iddiâ etikleri otuzuncu günüdür.

Şaban ayının 15’inci gününden sonraki kısmı: Şaban ayının onbeşinci günü ve onu takip eden günlerde oruç tutarak ilk yarıyı ikinci yarıyla birleştirerek oruç tutabilir veya adak veya vird (her Pazartesi , Perşembe gibi) veya kaza orucu ise tutabilir.

Lakin hilal o akşam görülmezse gelecek gün Şaban ayının 30’uncu günü olur ve onun ardından gelen gün Ramadân ayının birinci günü olur.

Dört mezhep alimleri, bu kaideyi verdiklerinde, hesapçıların ve astronomların sözlerine iltifat edilmeyeceğini ve onların oruç ayının başlangıcı ve sonuyla alakalı söylediklerine itibar edilmeyeceğini zikretmişlerdir.