ÖMERİYE MEDRESESİ

Schule_Logo_TÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Çocukları eğitmek İslam dininde en önemli hususlardandır. Çocuklar anne ve babaya emanet edilmiş kalpleri birer değerli ve saf mücevher gibidir. Çocuğa güzellik öğretilip çocuk güzellik ile yetiştirilirse kazananlardan ve mesut olanlardan olur. Fakat kötülük öğretilip âdet edilirse, ihmal edilip tek başına bırakılırsa üzüntülü olurlar. Çocukların emniyette olması onları eğitmek, İslam adına radikalizm ve aşırıcılık yayan kötü etkenlerden sakındırmak ile olur. İslam dini, Müslümanların ve gayrimüslümanların acı çektiği köktencilik ve aşırıcılıktan uzaktır. Bazı insanlar çabuk kazanç elde etmek için çocukları uyuşturucu maddeler ile ticaret etmeye yöneltiyorlar. Çocukları kanunlara karşı hareket etmekten korumak islami eğitimin temel hususlarındandır. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur: “Kendinize kimi dost edindiğinize dikkat edin. Dostluğu size zarar veren kimseden ayrılın.“
Çocuklara doğru şekilde davranmak ve şiddeti terketmek her anne ve babanın kendisine âdet edineceği hususlardandır.
Eğer çocuk, ister erkek ister kız olsun, velinin âdet ve törelerine uymayan bir amelde bulunacak olursa o zaman güzel ve uygun bir şekilde uyarılması gerek. Çocuklara kötü davranmak ve onların kemiklerini kırmak gibi bazı velilerin eğitim yöntemleri İslam dini tarafından kabul edilmez. O hâlde velilere olan tavsiyemiz çocuklara gereken eğilim ve bakımı eksik etmeyip çocuklara zarar verecek uygulamaları bırakmalarıdır. Çocuğun onu güzelliğe yönelten ve kötülükten koruyan bakıma ihtiyacı vardır. Çocuk hata ettiğinda sevecen bir şekilde uyarılması gerek. Aksi hâlde hedefe ulaşılmaz ve durum beterlerşir. Çocuğun dikkati, yapmış olduğu eylemin getireceği akibete çekilir öyle ki bunun bilincinde olup amel etmeden amelin akibetini düşünür ve kötülükten uzak durur.
Çocuklara tavsiyemiz kötü dostlardan sakınmaları ve anne-babaya çocuklara emniyetli bir hayat kurmakta ve topluma yapıcı rol almayı sağlamakta destek olmalarıdır. Veli ve çocukların birbirlerine destek olmaları, birbirlerine olan davranışta şiddete başvurmamaları, birbirlerini kötü etkenlerden korumaları, beraberce krizlerin hakkından gelmeleri zikredilen ve benzeri olan hem bireysel hem de toplumsal sorunların çözümüdür.

Kayıt hakkında veya genel sorularınız için danışma hattı ile iletişim kurabilirsiniz.

Danışma hattı: 030 612 69 61