İslami Hayır Projeleri Cemiyeti’nin İftarı

İslami Hayır Projeleri Cemiyeti, 15.04.2023 Cumartesi günü, merkezi Berlin’de bulunan Büyük İslam Camii Ömer İbnu’l-Hattab’ta (Allâh ondan razı olsun) yıllık iftarını düzenledi ve çok sayıda İslâm cemaati mensupları katıldı.

İftarın ardından El-Ezher şeyhi Mahmud El-Attar’ın Kur’an-ı Kerîm’den güzel ayetler okumasıyla başlayan programın, Almanya’daki cemiyetin başkanı üstat Hasan Fahro içinde orucun anlamlarından ve sloganı Allâh korkusu olan İslami Hayır Projeleri Cemiyeti’nin yaklaşımından bahsetti. Cemiyetin hedefi gençlerle büyükler arasında iyiliği, yönetim tarzında hikmet ve sözünde iyi öğütleri barındırır. Şeyh Hussam Karakira Efendilerinin rehberliğinde, Allâh onu korusun, sadece Allâh’ın ibadet edilmeyi hakkettiğini ve O’nun yarattıklarına benzemediğini, her şeye kadir olduğunu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, kendisine hiçbir şeyin benzemediğini, evrenleri ve zamanı yaratan ve yarattıklarından hiçbir şeye muhtaç olmayan ve bir yere erimekten münezzeh olduğunu öğrenirsin. Aynı zamanda bu ilmi mürşidimiz Şeyh Abdullâh El-Harari Efendileri tarafından bizlere öğretilen güzel Müslümanların inancını göstermektedir. Bu da Peygamberlerin sadık, emin, güvenilir ve zeki insanlar olduklarını, İslâm dininin onları birleştirdiğini, şeriatlarının hak olduğunu gösterir. Onlar ümmetlerini İslam dinine davet ettiler. Onlar küfre düşmediler, büyük günah işlemediler hatta küçük olup kıymet düşürücü günaha dahi düşmediler. Onlar ümmetlerinin önderleridirler.

Ramadân ayı bizi sevindirmiştir. Ancak yine de üzüntülerimiz ve kederlerimiz kalpte bitmiş değildir. Çünkü ümmetteki musibetler belalar, sıkıntılar ve fitneler devam etmektedir. Biz Allâh yolunda sabit kalalım çünkü Allâh yolunda sabit kalırsak Allâh’ın yardımları gelir.