Category Archives: Siyer

İMAM EL-HERARİ

scheich-bt

İsmi, doğum tarihi ve yeri: Muhakkiklerin arasında örnek alınacak ve müdekkiklerin içinde itimat edilecek yüce âlim, ilmiyle amel eden âlimlerin sadrı, muhaddis imam, zahit müttaki, erdemli abit, yüksek mevhibelerin sahibi, Câmi’ oğlu, Abdullâh oğlu, Yusuf oğlu, Muhammed oğlu, Abdurrahmân’ın babası ve Harar’ın eski müftüsü Şeyh Abdullâh el-Hararî1, Eş-Şeybî2, el Abderî3. Takriben 1328 H. /1910 R. yılında Harar şehrinde doğmuştur.

Continue reading İMAM EL-HERARİ